Na de jaarwisseling hierbij de eerste editie van een nieuwe jaargang mededelingen.

Binnenkort gaan de meeste teams de draad weer oppakken met het spelen van de wedstrijden. De vereniging komt daarmee weer op gang na een (lange) winterstop.

Nieuwe ontwikkelingen

Als bestuur hebben we niet stilgezeten en is er sprake van ontwikkelingen op meerdere aandachtsgebieden zoals energie(beheersing) en inkoop. Aan de hand van diverse voorstellen gaat het bestuur zich buigen over de aankleding van de kantine. Ook op andere zaken staan er nog vragen open die we willen realiseren met behulp en inzet van onze leden en sponsoren.

Door veranderende technische mogelijkheden is het noodzakelijk dat er een nieuwe website komt, die compatible is met de huidige manier van communiceren met de buitenwereld.

Door alle initiatieven en voorstellen zijn er meerdere zaken die het bestuur wil bezien op de financiële haalbaarheid. Ik sluit niet uit dat sommige voorstellen gefaseerd in tijd gezien – of wellicht helemaal niet – ten uitvoer kunnen worden gebracht. Zoals al eerder gemeld wil het bestuur hier een voorbehoud maken in het voorkomende geval.

Stand van zaken trainers

Er zijn in de afgelopen periode de nodige gesprekken gevoerd (en nog) om de trainersstaf voor het seizoen 2017 – 2018 te organiseren.

De TC en bestuurslid voetbalzaken Jeroen Bleumink, hebben de eerste resultaten geboekt met trainers die hun contracten hebben verlengd. Met dank aan de commissieleden en Jeroen voor hun geleverde inspanningen.

Uiteraard zijn wij blij met de trainers die ook volgend seizoen actief zijn bij FC Zutphen. We wensen hen dan ook veel succes toe. Ongetwijfeld kunnen we in de komende periode meer nieuws brengen over trainers voor het volgende seizoen.

Spelregels jeugd: Winnaars van Morgen

De voetbalwereld, nationaal en internationaal, scoort slecht als het gaat om het doorvoeren van veranderingen in de uitvoering van het voetbalspel. Andere sporten (bijv. hockey) zijn mondiaal doorontwikkeld op uitvoering en spelregels en hebben daarmee onze “gewoontewereld” op vele lichtjaren achterstand gezet.

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017 – 2018 gelden er nieuwe regels voor de jeugd, gebaseerd op de uitkomsten van het rapport van de KNVB: Winnaars van Morgen.

Via onze website heeft u kennis kunnen maken met dit rapport. Vertegenwoordigers van de vereniging hebben de voorlichtingsbijeenkomsten bezocht en gaan werken aan de implementatie van deze veranderingen in het jeugdvoetbal. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende jaren meer initiatieven te zien gaan krijgen die een verandering brengen in het voetbalspel.

Deze veranderingen zijn niet los te zien van maatschappelijke ontwikkelingen. Uit het reguliere contact met andere voetbalverenigingen zijn steeds vaker geluiden te horen waarbij een vereniging zich aanpast en maatwerk levert aan de leden.

Traditionele (spel)vormen komen onder druk te staan. Denk hierbij aan de ontwikkelingen als 7 tegen 7, spelen en trainen op de vrijdagavond, walking football en of pupillen die op de zondag hun wedstrijd spelen. Met name in de Randstad, zie je dat verenigingen onder andere overschakelen naar een andere speeldag in het weekend.

Kortom, de komende jaren bieden voldoende uitdagingen om de broodnodige veranderingen aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Hans van Bel,
Voorzitter