Bestuursmededelingen december 2017/januari 2018

Bestuursmededelingen december 2017 en Januari 2018

Traditioneel is december de maand van veel festiviteiten met een jaarwisseling als afsluiting.

Het bestuur wil dan ook in deze editie alvast eenieder fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.

Winterstop

Vanaf het weekend van 16 december breekt de winterstop aan die zal doorlopen tot in ieder geval eind januari 2018.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november jongstleden heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde beleid. Voornaamste onderwerpen: voetbalzaken en een uiteenzetting over het gevoerde financiële beleid door de penningmeester Ivo Pelgrim. De aanwezigen konden zich vinden in de uitleg. De wijzigingen zijn dan ook  bekrachtigd.

Door het bestuur zijn tevens veranderingen aangekondigd. Het protocol bij overlijden wordt aangepast in de zin dat er geen advertenties meer verschijnen in de print- media.

Een eventuele berichtgeving zal uitsluitend geschieden via de website. De overige acties binnen het protocol blijven onveranderd.

Bestuurswisseling

Rene Bickes heeft, na vijf jaar als secretaris actief te zijn geweest, afscheid genomen van het bestuur. Met instemming van de Algemene Ledenvergadering heeft Wilfred Welmers de taak van René overgenomen.

Mirjam Dijkman stopt haar werkzaamheden als bestuurslid en daarmee ontstaat de nog niet ingevulde vacature op het terrein van communicatie/vrijwilligersbeleid. Mirjam heeft toegezegd om de komende periode ondersteuning te blijven bieden. Het bestuur werkt aan een oplossing en roept kandidaten op bij belangstelling zich te melden.

Rookvrije Generatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben de aanwezige leden ingestemd met een onderzoek naar het rookvrij of rookarm maken van onze accommodatie. Het bestuur legt de organisatie en realisering van dit onderwerp neer bij leden van de club, ouders die interesse hebben om het project in een tijdelijke werkgroep succesvol uit te rollen. Belangstellenden kunnen zich melden bij voorzitter@fczutphen.nl

Voor meer informatie : www.rookvrijegeneratie.nl

Buurtsportcoach

We hebben een aanvraag ingediend bij de Gemeente Zutphen met het verzoek of ook volgend jaar Robert van Osch actief kan zijn als buurtsportcoach. Tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Activiteiten

  • 16 december: afsluiting Grote Clubactie en een afscheid van het organisatiecomité. De PSC gaat de organisatie van de Grote Clubactie op zich nemen.
  • 23 december: Kerst en Eindejaarsbijeenkomst. Een nieuwe opzet om Kerst en de jaarwisseling in te luiden.  De bijeenkomst op 23 december start om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De oudejaarsborrel op 31 december komt hiermee te vervallen.
  • 29 december: De oliebollenactie als een traditionele activiteit. Met de inzet van vele leden al jaren een  groot succes.
  • 6 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden van 17.00 uur tot 19.30 uur.
  • 26 januari 2018: De FC Zutphen voetbalquiz. Een mooie mogelijkheid om je kennis te toetsen. Ralph te Mebel en Marcel Berends zijn de organisatoren. Met dank voor jullie initiatief.
  • 28 januari 2018: Einde van de zogenaamde winterstop. Het voetbal gaat weer beginnen, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.
  • 10 februari 2018: Op zaterdagavond 10 februari 2018 wordt er een spetterende feestavond georganiseerd door de nieuwe activiteitencommissie. Meer nieuws hierover volgt uiteraard via de website.

Een legio aan activiteiten ook gedurende een voetballoze periode. Uiteraard ligt de nadruk op de komende kerst en jaarwisseling.

Wij wensen u en uw families fijne feestdagen en spetterende jaarwisseling!

Graag tot ziens in het jaar 2018.

Namens het bestuur

Hans van Bel
voorzitter