Bestuursmededelingen april 2019

 

Voetbal
We naderen het einde van de voetbalcompetitie. Voor veel teams van FC Zutphen breken cruciale weken en wedstrijden aan. Verschillende teams gaan de strijd aan wat betreft een periodetitel, promotie of degradatie.
Het bestuur wenst de betrokken teams veel succes maar bovenal (voetbal)plezier in de komende periode.

Nationaal Vrouwenteam Mexico
Deze en volgende week traint het Nationaal Vrouwenteam van Mexico op woensdagmiddag om 18.30 uur (afhankelijk van aankomsttijd bij het hotel), zaterdag 6 april om 10.30 uur en maandag 8 april om 13.00 uur op ons complex. Vervolgens spelen zij (oefen)interlands tegen o.a. onze Oranje dames in Arnhem, ter voorbereiding op het naderende WK voor vrouwen in Frankrijk deze zomer.

Ontwikkelingsprogramma KNVB
De komende drie maanden nemen we deel aan een ontwikkelingsprogramma van de KNVB, gericht op het verbeteren van het meisjes- en damesvoetbal bij FC Zutphen. Dit onder begeleiding van de KNVB en Cora van Heerde.
Vervolgafspraken zijn gemaakt om een inventarisatie te maken met meerdere direct betrokkenen.

Walking Football
Met de komst van het voorjaar is er een gestage groei te bespeuren in het aantal deelnemers op de vrijdagochtend voor het Walking Football. Oud international André van der Ley heeft inmiddels een aantal proeftrainingen gegeven. Mocht u willen deelnemen dan graag aanmelden bij Evert Koster.

Van de Technische Commissie
Richting het einde van het seizoen richt de TC zich op het komende voetbalseizoen. Te vaak hebben we dit seizoen te maken gehad met teams die niet konden beschikken over het gewenste aantal spelers. De redenen zijn legio te noemen, maar het besef dat we elkaar moeten ondersteunen is zeker aanwezig. In de aanloop naar het volgende voetbalseizoen zal dan ook zeer kritisch worden geanalyseerd op welke bestendige wijze we vervolgens teams gaan inschrijven voor de competitie en uiteraard samenstellen. Dit naast het vastgelegde beleid van de vereniging om de jeugd voldoende kansen te bieden te presteren.
Voor wat betreft het seniorenvoetbal bij de heren is een duidelijke verschuiving zichtbaar als gevolg van de vergrijzing.

Activiteiten
De verbouwing van het bargedeelte verloopt naar planning onder de bezielende leiding van een aantal vrijwilligers. De eerste resultaten zijn zichtbaar en verdienen een compliment.

Een volgende gebeurtenis is de totstandkoming van de Pannakooi. Het bestuur buigt zich nog over de exacte locatie op ons complex

De komende periode zullen er nog de nodige activiteiten worden georganiseerd, zoals de Ajax clinic en bijvoorbeeld het Pinksterkamp
De nieuwe activiteitencommissie is zeer actief in het organiseren van nieuwe evenementen binnen de club. We zijn dan ook erg blij met hun inbreng en betrokkenheid. Compliment.

Gemeente Zutphen en veldsportverenigingen
Op maandag 15 april is er een overleg met de veldsportverenigingen en de Gemeente Zutphen. De agenda bevat onderwerpen als: sportvisie Gemeente Zutphen, de komst van een sportbedrijf, sportbesluit en btw.
Vijf voetbalverenigingen, korfbal, atletiek, hockey en tennis nemen deel aan dit overleg. Wethouder Sport Laura Werger en verenigingsadviseur KNVB Maarten Vruggink zijn de verdere gasten bij het overleg.

Ledenvergadering
Op 27 mei a.s. houden wij de ledenvergadering met als onderwerpen de begroting voor het volgende seizoen, jubilea en wat verder ter tafel komt bijvoorbeeld de ontwikkelingen met betrekking tot de verbintenissen met de Stichting.

Tenslotte wensen we een ieder veel plezier in de komende periode.

Vriendelijke groet,
Hans van Bel