Bestuursmededelingen april 2018

Activiteiten bij FC Zutphen

Op woensdag 4 april zijn drie politieke partijen te weten D66, Groen Links en Burgerbelang aanwezig bij FC Zutphen om te discussiëren over Sport in verbinding in de Gemeente Zutphen.

Een uitnodiging hiervoor is inmiddels gepubliceerd op de website en in de diverse media. De avond start om 20.00 uur. Een mooie gelegenheid voor de leden om een beter inzicht te krijgen in de sportverhoudingen in de gemeente. De Gemeente Zutphen heeft de veldsportverenigingen een ‘Toekomstvisie buitensportaccommodaties Zutphen’ toegezonden. Inmiddels hebben de diverse verenigingen gezamenlijk de nodige op- en aanmerkingen gemaakt met betrekking tot de inhoud. Heeft u interesse in het lezen van deze toekomstvisie, klik dan hier.

Op donderdag 12 april is er een presentatie van Jeroen Bijl, chef de mission van de laatste Olympische Winterspelen. Deze avond is georganiseerd door FC Zutphen, Businessclub De Achterban en Kiwanis Zutphen. Jeroen Bijl vertelt over zijn belevenissen met de olympische ploeg. De avond start om 20.00 uur.
Lees er meer over en meld u meteen aan.

Buurtsportcoach

In goed overleg met Robert van Osch heeft het bestuur met ingang van 1 april a.s. zijn activiteiten als buurtsportcoach stopgezet. Uiteraard blijft Robert verder actief als voetbaltechnisch coördinator binnen onze vereniging. We bedanken Robert voor zijn inzet als buurtsportcoach en wensen hem verder veel succes als VTC’er.

Inrichting clubhuis

Het bestuur heeft het besluit genomen om de plannen, zoals deze er nu zijn voor de inrichting van onderdelen van het clubhuis, voorlopig stop te zetten. Vanuit het bestuur is er meer behoefte aan de uiteindelijke uitwerking van de plannen, inclusief de kosten die hiermee gepaard gaan. Als bestuurslid facilitaire zaken begeleidt Addy Garritsen de verdere stappen.

Incasso van contributiegelden

Het bestuur heeft met de ledenadministratie in de afgelopen maanden samengewerkt met Wiggers van Meggelen gerechtsdeurwaarders om het proces van incasso van contributiegelden verder te optimaliseren in de komende periode. Een eerste actie daartoe is al ondernomen vanaf midden februari jl. tot heden. Een verdere actie is dat wij op een aantal regels binnen de club met betrekking tot contributiegelden meer duidelijkheid willen geven over de wijze van betaling en opzegging van een lidmaatschap. Vanuit het bestuur is secretaris Wilfred Welmers in overleg met de ledenadministratie. De nieuwe regels worden t.z.t. zichtbaar via de website.

Rookvrije Generatie

Begin maart jl. heeft het bestuur het besluit genomen om met ingang van 1 juli a.s. over te gaan naar een rookvrij sportcomplex. Via de website en diverse media bent u hiervan op de hoogte gebracht. Ter verduidelijking van het proces naar dit besluit het navolgende:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2017 heeft het bestuur uitleg gegeven over de te volgen werkwijze en procedure. Vervolgens zijn er daarna drie oproepen gedaan via de website, de nieuwsbrief en tijdens de nieuwjaarsreceptie om deel te nemen aan de tijdelijke werkgroep die als opdracht kreeg een adviesnota voor te leggen aan het bestuur. Deze oproep stond dus open voor alle leden, zodat een ieder in de gelegenheid werd gesteld om zijn stem te laten horen en om mee te beslissen. Uiteindelijk hebben zich hiervoor slechts vijf leden gemeld.

Op het besluit zijn verschillende reacties ontvangen door het bestuur, waarbij de positieve reacties op dit bestuursbesluit duidelijk de overhand hebben.

Het bestuur staat op het standpunt dat zij de maatschappelijk ontwikkelingen m.b.t. het roken op een sportcomplex zeer nadrukkelijk wil navolgen.

In de komende periode werkt het bestuur aan verdere communicatie rondom dit onderwerp.

Lees hier het verschenen persbericht ‘FC Zutphen trapt af naar een rookvrij sportcomplex’.

Vacature sportverzorger

Met ingang van het seizoen 2018/2019 zijn wij op zoek naar een sportverzorger die zich met name zal bezighouden met behandeling van (lichte) blessures, tapen en masseren.
Lees meer

Veel voetbalplezier

Met de komst van de maand april gaan we zo langzamerhand weer richting het einde van het voetbalseizoen. In de komende periode zal er weer volop plaats zijn voor vreugde, maar ook voor teleurstellingen. Zeker in deze spannende voetbaltijden wensen wij u succes maar bovenal veel plezier.

Hans van Bel
Voorzitter FC Zutphen