Alcohol preventie

In een samenwerking met de veldsportverenigingen binnen Zutphen is het voornemen om in de eerste of tweede week van september een voorlichting te organiseren met als onderwerp het gebruik van alcohol door de jeugd en de gevaren daarvan.

De Gemeente Zutphen, GGD en Tactus verslavingszorg zijn organisaties die ook verbonden zijn aan deze bijeenkomst. De voorlichting is bestemd voor ouders, trainers en begeleiders van teams en kantinevrijwilligers. De ontwikkelingen binnen dit project zijn te volgen via deze Bestuursmededelingen en de website. De bijeenkomst wordt gehouden bij FC Zutphen.

Nieuw scorebord en website

De plannen om te komen tot een nieuw scorebord verlopen voorspoedig. Meerdere partijen hebben een offerte uitgebracht en er is inmiddels een keuze gemaakt.

Gezien de levertijd van het bord zal een plaatsing pas aanstaande zomer actueel zijn. Met dank aan de sponsoren en degenen die een inspanning hebben geleverd in het vooronderzoek. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 30 maart jl. is eveneens het besluit genomen om een nieuwe website te realiseren.

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 31 maart is er een vrijwilligersavond gehouden met een bijdrage van Erik te Velthuis chef-kok van Sportcentrum Papendal. De avond is goed bezocht en uiteraard bedanken we de vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid.

Voetbal

We gaan alweer richting het einde van het voetbalseizoen en daarmee de periode waarin de nodige beslissingen gaan vallen. Promotie, degradaties en handhaving zal voor de teams van FC Zutphen in sommige gevallen weer actueel worden. Uiteraard wensen we dan ook eenieder veel plezier en veel geluk bij het behalen van een positief resultaat.

Arbitrage FC Zutphen

Afgelopen zomer is onze scheidsrechterscommissie – bestaande uit Willy van Schooten, Dick Somsen, Evert Koster en bestuurslid Jeroen Bleumink – benaderd door Wilco van de Vosse, procesbegeleider van de KNVB. Hij heeft de commissie het aanbod gedaan om aan de hand van project Coaching 2.0, de logistieke organisatie rondom onze clubarbitrage door te lichten en vervolgens vast te leggen in een beleidsplan arbitrage van FC Zutphen.

Onder zijn bezielende leiding heeft de commissie vanaf november drie avonden gesproken over de clubarbitrage bij FC Zutphen met als uiteindelijk doel het behalen van het ARAG-certificaat. ARAG is de sponsor van Nederlandse scheidsrechters in het betaalde voetbal. Als vereniging zullen we aan een aantal eisen van de ARAG moeten voldoen zoals; het beleidsplan vermelden op onze website, scheidsrechteravonden organiseren en ons houden aan een kledingvoorschrift. Daartegenover staat dat ARAG-tassen/shirts en jassen met hun logo beschikbaar zal stellen.

Donderdagavond 31 maart jl. heeft de scheidsrechterscommissie dit arbitrageplan aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur was unaniem van mening dat dit een goede zaak is en heeft toestemming gegevens om door te gaan richting certificering.

Wanneer wij aan al deze eisen hebben voldaan, volgt waarschijnlijk in juni van dit jaar de certificering en is FC Zutphen de enige ARAG-gecertificeerde club in de regio.

Voorjaarsledenvergadering

De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 mei a.s.

Naast de agendapunten zoals de begroting 2017 – 2018 en jubilarissen, verzorgt de Stichting Voetbalaccommodatie ’t Meijerink een presentatie.

Hans van Bel, Voorzitter