Bestuursmededelingen december 2018

Algemene ledenvergadering (ALV)
Tijdens een meer dan goed bezochte Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur opening gegeven van en mededelingen gedaan over diverse onderwerpen die actueel zijn binnen de vereniging.De aanwezige leden hebben vragen gesteld en deze zijn beantwoord door met name onze penningsmeester Ivo Pelgrim over tal van onderwerpen betreffende de financiën van de club. Onder groot applaus wordt onze penningmeester Ivo bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.
Leden stemden in met de resultaten over 2017-2018 en de begroting voor 2018-2019. Ook werd door de kascommissie ingestemd met het gevoerde financiële beleid van de vereniging.
Verder heeft Eelco Wortel als voorzitter van de TC een presentatie gegeven over het te voeren voetbalbeleid.

Onderwerpen die verder werden besproken zijn:
Sportbesluit en btw, samenwerking met WiggersvanMeggelen gerechtsdeurwaarders, Werkgroep Vrijwilligersbeleid, Loting obligaties, de Activiteitencommissie met activiteiten voor de komende periode, publicatie van een nieuw verenigingsbeleidsplan op de website.

Aftredend bestuurslid en Leden van verdienste
Speciale aandacht was er voor het afscheid van Gerrit Wullink – bestuurslid sinds het jaar 2012 – als afgevaardigde voor commerciële zaken. Gerrit blijft verbonden aan de commerciële commissie en zich daarmee inzetten voor de vereniging.
Op basis van zijn vele verdiensten is Gerrit met instemming van de Algemene Ledenvergadering sinds 26 november 2018 Lid van Verdienste.
Eveneens is tot lid van Verdienste benoemd met dezelfde instemming Evert Koster. Evert oefent al vele jaren meerdere functies uit binnen de vereniging.

Activiteiten, winterstop en feestdagen
December
• Op woensdag 5 december a.s. is ons sportcomplex vanwege de Sinterklaasviering gesloten. Trainen is dus niet mogelijk.
• We organiseren een Kerst-Inn op zaterdag 22 december vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.
• De winterstop doet zijn intrede in het weekend van 15 december a.s.
donderdag 27 en vrijdag 28 december oliebollen verkoop

Januari
• Op 1 januari 2019 is de vereniging FC Zutphen 12,5 jaren jong.
• De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 5 januari a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur.
• Later in deze maand zijn er activiteiten op zaterdag 26 januari die alles te maken hebben met het 12,5 jarig bestaan.

Publicaties van de activiteiten volgen ook via deze website en de overige social media.

Met dank aan alle leden, vrijwilligers en sponsoren die ook dit jaar weer tot een goed einde hebben gebracht.

Via deze bestuursmededelingen wens ik u en uw familie namens het bestuur alvast fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en gezond en sportief 2019.

Hans van Bel
Voorzitter FC Zutphen