Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode.

Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren het besturen van de club, is dit voor Hans van Bel een afscheid als voorzitter in de afgelopen 3,5 jaar. Ivo Pelgrim stopt zijn werkzaamheden na 3,5 jaren mede vanwege de combinatie van een drukke baan en gezin.
Ivo en Hans geven aan met veel plezier vrijwilligerswerk voor de club te hebben verricht, maar dat dit het goede moment is om de vereniging nieuwe wegen in te laten slaan.

Door deze vroege bekendmaking kunnen belangstellenden voor deze posities zich nu al voor meer informatie melden bij ondergetekende via secretaris@fczutphen.nl

Namens het bestuur
Wilfred Welmers
Secretaris

Zutphen 17 juni 2019