Agenda Algemene ledenvergadering d.d. 17 mei 2017

Agenda
Algemene Ledenvergadering
voor de leden van FC Zutphen

Woensdag 17 mei 2017
Aanvang 19.30 uur
Clubhuis FC Zutphen

1. Opening

2. Financiële zaken
a. Presentatie Stichting Voetbalaccommodatie ’t Meijerink
b. Begroting FC Zutphen 2017 – 2018

3. Jubilea

4. Open club, stoppen, doorgaan en starten
Onderwerp wordt gepresenteerd door Martin van den Burg

5. Afsluiting
Het bestuur van FC Zutphen