Ten tijde van de corona crisis zijn een aantal leden van FC Zutphen spontaan een actie begonnen om geld te doneren voor de club. De achtergrond hiervan was, nu er niet gevoetbald wordt, dat er ook geen 3e helft is. Het geld dat een elftal normaal in de pot stort voor een consumptie wordt nu uitgespaard. Daarom werden leden, sponsors en elftallen van FC Zutphen aangespoord om deze uitgespaarde gelden aan de club te storten.

In een uitzending van FC Zutphen internet tv was Jan Nijendijk de woordvoerder van deze betrokken leden. Hierin gaf Jan aan dat hij hoopte een bedrag van ca. 5 tot 6000 euro bij elkaar te krijgen. De waarnemend penningmeester van de club, Wilfred Welmers, gaf kort geleden aan dat er al een bedrag van €. 4.050,- binnen is en dat er nog steeds bedragen binnen komen. Het streefbedrag is dus bijna bereikt.

Een zeer welkome actie was die van de selectieteams zaterdag 1 en 2. Zowel de trainers als de spelers leverden een forse financiele bijdrage, die nog niet in het bovengenoemd bedrag is opgenomen. De trainers leveren een flink gedeelte van hun salaris voor het komende seizoen in, en de spelers hebben besloten geen gebruik te maken van de bus naar uit wedstrijden en het budget voor activiteiten, schoenen e.d. te laten vervallen.

Een actie waarmee men een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de club laat zien.

En natuurlijk ook een prachtig succes voor de initiatiefnemers.

Alle bedragen zijn welkom. Er zijn diverse leden die bedragen hebben gestort van 5 tot 500 euro, en daarnaast zijn er ook elftallen die 500 tot 750 euro bij elkaar hebben gebracht. Ook de ondernemersclub de Achterban heeft een donatie gestort van 150 euro.

Mochten leden, donateurs, sponsors of andere belangstellenden dit goede voorbeeld willen volgen, en bedragen willen overmaken dan kan dat op bankrekeningnummer NL73ABNA05228.61.547 ten name van FC Zutphen, onder de vermelding “Actie Steun FC Zutphen”.
De club is u dankbaar voor de hulp in deze ook voor haar financieel moeilijke tijden. Laat ieder nog een keer in de buidel tasten om onze mooie club te steunen !!

GJN