Sponsor Nieuws

>>>

Contact met de sponsorcommissie

Sponsorinkomsten zijn en worden ook voor FC Zutphen steeds belangrijker als inkomstenbron.
Het geld dat door sponsoring binnenkomt, wordt o.a. besteed aan de jeugdopleiding, die bij ons op een hoog niveau staat.
 
Dit is noodzakelijk om onze selectieteams te voeden met goed opgeleide jonge spelers, die zorgen voor continuïteit. Het streven van de sponsorcommissie is dan ook om alle teams te voorzien van een shirt-,elftal- of stersponsor, terwijl dit nu nog maar ten dele het geval is.
 
Iedere sponsor is bij ons welkom en proberen wij voldoende aandacht te geven via de verschillende reclamemogelijkheden. Zo kan men reclame maken op shirts , borden, advertenties, en sinds dit seizoen ook via zgn. narrowcasting op de schermen in de kantine.
 
De sponsorcommissie roept daarom alle leden op om binnen hun/haar netwerk te zoeken naar potentiële sponsoren. Alle tips en adviezen kunnen worden doorgegeven via sponsorcommissie@fczutphen.nl en zullen z.s.m. worden opgevolgd.
Tenslotte vragen wij een ieder om bij nieuwe aankopen ook aan onze sponsors te denken onder het motto;
                                Sponsors steunen onze club, steunt u onze sponsors?
 
COLOFON SPONSORCOMMISSIE
 
voorzitter                   Auke ten Cate           06-53868065    auketencate@hotmail.com
lid                               Vincent Hoogmoed  06-51119976     vincenthoogmoed@yahoo.com
lid                               Johan de Jonge        06-30070514    jj@financieelraadhuis.nl
lid                               Gijs van den Brink    06-17729210    gijsvandenbrink@tele2.nl
administrateur          René Musch             06-22510952    renemusch@upcmail.nl
Portefeuillehouder  Gerrit Wullink            06-17240894    gwullink@kpnplanet.nl
 
Algemeen mailadres voor het aanvragen van informatie en/of vragen: sponsorcommissie@fczutphen.nl

Volgende Wedstrijd

Geen volgende wedstrijd bekend

Geen volgende wedstrijd bekend

Geen volgende wedstrijd bekend

Sportpark 't Meijerink, Meijerinkpad 1, 7207 ED Zutphen.t.0575-524376,0575-529925