Statuten en Huishoudelijk reglement

 

Rechts kunt u de Statuten en het Huishoudelijk reglement inzien.

Verenigingsbeleidsplan
Eéns in de vier jaren stelt de vereniging op de Algemene Ledenvergadering het verenigingsbeleidsplan vast.
Dat is hier te lezen.

Sportpark 't Meijerink, Meijerinkpad 1, 7207 ED Zutphen.t.0575-524376,0575-529925