Ledenvergadering

Minimaal tweemaal per jaar belegt het bestuur van FC Zutphen een ledenvergadering:

De voorjaarsvergadering
In deze vergadering biedt het bestuur o.a. de voorlopige begroting aan voor het dan komende seizoen.

De najaarsvergadering
In deze vergadering worden de zogenaamde jaarstukken behandeld, bestuursverkiezingen gehouden, worden relevante zaken op de agenda gezet, enz.

Onder jaarstukken wordt verstaan:
- Jaarverslag van de secretaris;
- Rekening en verantwoording van het gevoerde financiële beleid van het voorafgaande seizoen en
  de definitieve begroting van het zojuist begonnen seizoen;
- Jaarverslag van de seniorenafdeling;
- Jaarverslag van de jeugdafdeling.

De diverse jaarstukken worden ruim van te voren aan de leden (digitaal) ter beschikking gesteld. Ledenvergaderingen worden minimaal twee weken van te voren via de website en/of in het clubblad aangekondigd.
 

Sportpark 't Meijerink, Meijerinkpad 1, 7207 ED Zutphen.t.0575-524376,0575-529925